นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 15,163 คน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มิ.ย. 63ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา