นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 51,543 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

  • ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
  • โทรศัพท์ 056-782-970 โทรสาร 056-782-970
    อีเมล์ khongtool@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา