นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 15,164 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 69 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
20 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-002 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่9+200)ถึงบ้านเนินมะเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-001ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่5+460)ถึงบ้านวังชงโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ม.ค. 64จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 6687 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บพ ๒๒๐๙ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ถนนแยกวัดสว่างอารมณ์ (วัดน้ำ) ไปทางวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 2 บ้านกองทูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมจ้างเหมาเกรดเดอร์เกลี่ยแต่งเรียบ สายหนองบัวทองบริเวณบ้านนายณรงค์ชัย ไปบ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมจ้างเหมาเกรดเดอร์เกลี่ยแต่งเรียบ สายหนองบัวทองบริเวณบ้านนายณรงค์ชัย ไปบ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ถนนแยกวัดสว่างอารมณ์ (วัดน้ำ) ไปทางวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 2 บ้านกองทูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63ซื้อหินคลุกพร้อมกระสอบ หมู่ที่ ๑ บ้านวังชงโค (ฝายน้ำล้นแม่น้ำป่าสัก) และหมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา (คลองกองทูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63จ้างทำป้ายไวนิล ศูนยฺ์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปภ.อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ธ.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลกองทูล ภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 ธ.ค. 63ซื้อชื่อโดเมนและค่าเช่าพื้นที่เว็บไซค์ อบต.กองทูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127458250) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-002 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่9+200)ถึงบ้านเนินมะเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127444562) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-002 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่9+200)ถึงบ้านเนินมะเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127444562) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-001ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่5+460)ถึงบ้านวังชงโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127430099) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-001ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่5+460)ถึงบ้านวังชงโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127430099) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 ธ.ค. 63ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-002 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029(กม.ที่9+200)ถึงบ้านเนินมะเกลือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
เปลี่ยนภาษา