นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 51,517 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 110 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
9 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต่อคอนกรีตเดิมสายน้ำเขียวไปทางฟาร์มหมูหนองไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียนน้ำเขียว หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ขนมมะม่วงและแพนนาคอตตากะทิข้าวเหนียวมูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ขนมมะม่วงและแพนนาคอตตากระทิข้าวเหนียวมูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัชบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 420-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64ทำป้ายไวนิลโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-7574 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสุทัศน์ มณีธรรม หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสุทัศน์ มณีธรรม หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายน้อย แก้วมะ ถึงหน้าวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา