นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 51,591 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น

  นายกอบต.กองทูล

  091-8872758

 • นายศรีคาน พาคำ

  รองนายก อบต.กองทูล

  084-8185334

 • นายลอยลักษณ์ ทองเกิด

  รองนายก อบต.กองทูล

  088-0979651

 • นายทองแดง นันตา

  เลขานุการนายก อบต.กองทูล

  088-5461220

เปลี่ยนภาษา