นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 15,153 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ม.ค. 64ปฏิบัติภารกิจยระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา แชร์  
25 ธ.ค. 63มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านกองทูล  แชร์  
23 ธ.ค. 63ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล สำหรับการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
3 พ.ย. 63กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
3 พ.ย. 63ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
2 พ.ย. 63โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง แชร์  
21 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นำรถกระเช้าบริการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน แชร์  
16 ต.ค. 63มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้อยโอกาสตำบลกองทูล แชร์  
14 ต.ค. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  แชร์  
8 ต.ค. 63มอบเงินเยียวยา COVID-19 (กลุ่มเปราะบาง) ผู้สูงอายุ แชร์  
7 ต.ค. 63พัฒนาถนนทางเข้าวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 แชร์  
5 ต.ค. 63โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาฟุตซอล 5 คน ตำบลกองทูล แชร์  
5 ต.ค. 63โครงการประเพณีต้นกระธูป บ้านเนินพัฒนา แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน แชร์  
10 ก.ย. 63โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
31 ส.ค. 63โครงการฝึกอาชีพทำไม้เสียบธนบัตรพุ่มกฐิน แชร์  
28 ส.ค. 63โครงการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง แชร์  
27 ส.ค. 63เดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
18 ส.ค. 63นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 110 รายการ
เปลี่ยนภาษา