นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 51,500 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
7 เม.ย. 64การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2564 แชร์  
2 เม.ย. 64โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรขนมมะม่วงและแพนนาคอตตากะทิข้าวเหนียวมูน แชร์  
31 มี.ค. 64โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
17 มี.ค. 64โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
15 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
12 มี.ค. 64โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แชร์  
19 ม.ค. 64ปฏิบัติภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา แชร์  
25 ธ.ค. 63มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านกองทูล  แชร์  
23 ธ.ค. 63ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล สำหรับการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
3 พ.ย. 63กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
3 พ.ย. 63ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
2 พ.ย. 63โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง แชร์  
21 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นำรถกระเช้าบริการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน แชร์  
16 ต.ค. 63มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้อยโอกาสตำบลกองทูล แชร์  
14 ต.ค. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  แชร์  
8 ต.ค. 63มอบเงินเยียวยา COVID-19 (กลุ่มเปราะบาง) ผู้สูงอายุ แชร์  
7 ต.ค. 63พัฒนาถนนทางเข้าวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 แชร์  
5 ต.ค. 63โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาฟุตซอล 5 คน ตำบลกองทูล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 118 รายการ
เปลี่ยนภาษา