นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 51,557 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นำรถกระเช้าบริการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน

21 ตุลาคม 2563 42 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลได้นำรถกระเช้า พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดต้นไม้ มาบริการตัดกิ่งไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังชงโค, ถนนภายในหมู่บ้าน และโรงเรียนบ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเขียว ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา