นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 51,516 คน

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

3 พฤศจิกายน 2563 47 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาญศักดิ์  โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ทั้งนี้นายกได้ให้ความสนใจและห่วงใยสุขอนามัยของเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมอบแนวทางปฏิบัติให้กับครูผู้ดูแลเด็กได้รับทราบ พร้อมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเป็นพิเศษ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกหลานตำบลกองทูล โดยท่านนายกให้มีมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยก่อนเดินทางกลับท่านนายกได้มอบขนมให้แก่เด็ก ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ


ประมวลภาพกิจกรรม 15 ภาพ

เปลี่ยนภาษา