นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 49,870 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 พฤศจิกายน 2563 59 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล อสม.ตำบลกองทูล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกองทูล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นสารเคมีกำจัดยุง ใส่ทรายทีมีฟอส รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกองทูล

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รณรงค์ไข้เลือดออก 31163_๒๐๑๑๐๓_15.jpg583.30 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา