นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 319 คน

เยี่ยมชม 49,854 คน

ข่าวกิจกรรม

ปฏิบัติภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา

19 มกราคม 2564 27 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 12.40 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล พร้อมกับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ออกปฏิบัติภารกิจระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ ที่เกิดเหตุ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหนองไผ่, องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงให้ความช่วยเหลือฉีดน้ำดับเพลิงสนับสนุนภารกิจร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จนสามารถสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามได้ทันท่วงที

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
S__34168877.jpg590.20 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 17 ภาพ

เปลี่ยนภาษา