นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 51,540 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเขียว  แชร์  
9 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าทอง แชร์  
9 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกองทูล แชร์  
8 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงสีชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง แชร์  
7 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะเกลือ แชร์  
6 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา แชร์  
5 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังชงโค แชร์  
5 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกองทูล แชร์  
1 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
31 ต.ค. 62การออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
17 พ.ค. 62เชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา