เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มสตรี อีกทั้งสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการขององค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง และกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาคน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB