เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล โดยท่านนายกชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดธรรมเสมา หมู่ที่ 2 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของความเป็นไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ ให้เกียรติมาร่วมลอยกระทงกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกองทูล โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กองทูล นักเรียนโรงเรียนบ้านกองทูล และการแสดงรำวง 3ส. ของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกองทูล ได้รับการตอบรับจากประชาชนตำบลกองทูลและข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB