เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

ประชาคมระดับตำบล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563

แชร์

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดประชาคมระดับตำบลและประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประมาณ 100 คน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB