เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ เอ็ม เจ รีสอร์ท ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลและตำบลหนองไผ่ แห่งละ 50 คน รวมเป็น 100 คน โดยการบรรยาย การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลอง โดยใช้วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB