เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 มีผู้นำ กลุ่มสตรี จิตอาสา พนักงาน อบต. ครูศูนย์เด็ก และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB