เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับมอบให้ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.)

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับมอบให้ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) ในการจัดทำหน้ากากผ้ามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกองทูลต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB