เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้ดำเนินการออกให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และไม่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB