เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม.ตำบลกองทูล และเจ้าหน้าที่ อบต.กองทูล ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลกองทูลทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ตลอดจนให้ความเข้าใจกับประชาชนในตำบลกองทูล เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB