เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ 2563 นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.กองทูล ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้มาใช้บริการ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรง เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB