เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล มีหัวใจตระหนักถึงการทำงานเพื่อชาติ ประชาชน ปลุกใจให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB