เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE) โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

แชร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ อ.ส.ม. ตำบลกองทูล สำหรับดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE) โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะมาถึงนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB