เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล โดยนายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคจากผู้ใจบุญ เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้ในตำบลกองทูล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข “ใส่ตู้อิ่มใจ หยิบไปอิ่มท้อง”


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB