เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตู้ปันสุขเคลื่อนที่

แชร์

เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลกองทูล นายกชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น ได้จัดถุงยังชีพปันสุข เพื่อมอบให้กับผู้ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ เคลื่อนที่ไปมอบรอยยิ้ม สร้างความสุข สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยท่านนายกฯ และผู้ใจบุญ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB