เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน โดยนายกชาญศักดิ์  โฉมทรัพย์เย็น นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.กองทูล  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5,000 ต้น ณ บริเวณหนองสองห้อง หมู่ที่ 6  ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB