เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ระลอก 2

แชร์

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกองทูลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมอาสามัครสาธารณสุขตำบลกองทูล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกองทูล ในการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ระลอก 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ตำบลกองทูล รวมทั้งสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.50MB