เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อให้สตรีมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว และสังคมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและเพื่อกระตุ้นให้สตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป โดยมีสตรีตำบลกองทูลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตรี สิทธิประโยชน์สำหรับสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากร นางฐิติพรรณ  โปร่งฟ้า  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB