เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสุขนิรันดร์ หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนตำบลกองทูลได้มีความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเบื้องต้นของระบบเกษตรอินทรีย์ และสามารถทำปุ๋ยอินทร์ในรูปแบบต่าง ๆ   นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีประชาชนตำบลกองทูลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB