เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ถนนสายคลองยาง-วังชงโค  ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนนสาธารณะ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลกองทูลที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลกองทูลเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB