เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ให้กับประชาชนตำบลกองทูล

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้แก่ประชาชนตำบลกองทูล ในการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB