เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบเงินเยียวยา COVID-19 (กลุ่มเปราะบาง) ผู้สูงอายุ

แชร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายชาญศักดิ์  โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นายทองแดง  นันตา  กำนันตำบลกองทูล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนตำบลกองทูลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) ที่ได้รับสิทธิตามโครงการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสิน หลงใจคอย และนายหมาง สวามิชัย รายละ 3,000 บาท


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB