เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล โดยท่านนายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์ (วัดน้ำ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าทอง ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของความเป็นไทย โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กองทูล นักเรียนโรงเรียนบ้านกองทูล โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา และการแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลกองทูล  


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB