เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

แชร์

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาญศักดิ์  โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ทั้งนี้นายกได้ให้ความสนใจและห่วงใยสุขอนามัยของเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมอบแนวทางปฏิบัติให้กับครูผู้ดูแลเด็กได้รับทราบ พร้อมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเป็นพิเศษ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกหลานตำบลกองทูล โดยท่านนายกให้มีมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยก่อนเดินทางกลับท่านนายกได้มอบขนมให้แก่เด็ก ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB