เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

แชร์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล อสม.ตำบลกองทูล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกองทูล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นสารเคมีกำจัดยุง ใส่ทรายทีมีฟอส รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกองทูล


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB