นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 51,497 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เรื่อง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
17 มี.ค. 64คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
1 มี.ค. 64แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
1 มี.ค. 64แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
12 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 แชร์  
28 ม.ค. 64ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาทุกชนิด และปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564 แชร์  
5 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 แชร์  
5 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
5 ม.ค. 64เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
5 ม.ค. 64เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
5 ม.ค. 64เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
24 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ งานบวช งานแต่ง งานศพ ห่างไกลโควิด-19 (กรณีคนในงานไม่เกิน 300 คน) แชร์  
1 ต.ค. 63ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลพ้นจากตำแหน่ง แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
13 ส.ค. 63การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
4 ส.ค. 63แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย "ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตย" แชร์  
3 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
30 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กองทูล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา