นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 51,554 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19

30 กรกฎาคม 2563 47 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 

โดยสามารถดาวน์โหลด สื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ 

*** สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19

เปลี่ยนภาษา