นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 51,494 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563 39 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัวพร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.00 น. และเข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.126.71 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา