นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 51,477 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 มกราคม 2564 34 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คำสั่ง.pdf5.62 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา