นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 51,479 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาทุกชนิด และปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564

28 มกราคม 2564 23 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และจากการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศพบว่ามีปริมาณค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลประทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรณีการเผาในพื้นที่เขตทางหลวง ส่งผลให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาทุกชนิด และปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในฤดูแล้ง-2_page-00.jpg166.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา