เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย "ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตย"64 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง543 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19730 ก.ค. 63
จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563929 ก.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ให้กับประชาชนตำบลกองทูล727 ก.ค. 63
โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563625 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี1023 ก.ค. 63
ปฏิบัติภารกิจช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้1310 ก.ค. 63
จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563163 ก.ค. 63
ต้อนรับเปิดเทอมรับมือโควิด-19 "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล"191 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กองทูล930 มิ.ย. 63
มอบหน้ากากอนามัยผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)2230 มิ.ย. 63
มาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล1929 มิ.ย. 63
โครงการฝึกอาชีพทำน้ำยาเอนกประสงค์ หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม2326 มิ.ย. 63
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632224 มิ.ย. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632917 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองทูล416 มิ.ย. 63
ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2315 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุขเคลื่อนที่195 มิ.ย. 63
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล224 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB