เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 3/25631630 ก.ย. 63
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 25631219 ส.ค. 63
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 25631714 ส.ค. 63
โครงการตรวจพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563137 ส.ค. 63
โครงการอบรมให้ความรู้โรคทางตาในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563197 ส.ค. 63
โครงการให้ความรู้ กิน กอด เล่น เล่า ประจำปีงบประมาณ 2563106 ส.ค. 63
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2563145 ส.ค. 63
โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ระลอก 23729 มิ.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 2 / 25632225 มิ.ย. 63
โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่3923 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)5315 เม.ย. 63
โครงการพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกองทูล 1114 ส.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 25622724 ก.ค. 62
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562207 มิ.ย. 62
โครงการดูแลใส่ใจห่างไกลมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562 1925 เม.ย. 62
โครงการคัดกรองมะเร็งมดลูก ปีงบประมาณ 2562 1824 เม.ย. 62
โครงการให้ความรู้โรคทางตาในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 1130 ม.ค. 62
โครงการรณรงค์เพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 921 พ.ย. 61
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 1319 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB