นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 51,526 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ธ.ค. 63โครงการให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
21 ธ.ค. 63โครงการรณรงค์เพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
10 ธ.ค. 63โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
18 พ.ย. 63โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 2/2564 แชร์  
6 พ.ย. 63โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
30 ก.ย. 63โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 3/2563 แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
14 ส.ค. 63โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการตรวจพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการอบรมให้ความรู้โรคทางตาในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63โครงการให้ความรู้ กิน กอด เล่น เล่า ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ระลอก 2 แชร์  
25 มิ.ย. 63การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 2 / 2563 แชร์  
23 เม.ย. 63โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แชร์  
15 เม.ย. 63โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
14 ส.ค. 62โครงการพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกองทูล  แชร์  
24 ก.ค. 62โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 เม.ย. 62โครงการดูแลใส่ใจห่างไกลมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา