นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 36,237 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น

  นายกอบต.กองทูล

  091-8872758

 • นายศรีคาน พาคำ

  รองนายกอบต.กองทูล

  084-8185334

 • นายลอยลักษณ์ ทองเกิด

  เลขานุการนายกอบต.กองทูล

  088-0979651

เปลี่ยนภาษา