เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น

  นายกอบต.กองทูล

  091-8872758

 • นายศรีคาน พาคำ

  รองนายกอบต.กองทูล

  084-8185334

 • นายลอยลักษณ์ ทองเกิด

  เลขานุการนายกอบต.กองทูล

  088-09796510.01s. 0.50MB