เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง_2561ปรับปรุงครั้งที่1

วันที่ 6 ก.พ. 61 หมวดหมู่ แผนจัดหาพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง_2561ปรับปรุงคร.pdf683.51 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

0.01s. 0.50MB