นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 12,431 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
27 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
30 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 แชร์  
30 ส.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 แชร์  
31 ก.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 แชร์  
28 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 แชร์  
11 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แชร์  
30 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 แชร์  
28 ก.พ. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
1 ก.พ. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 แชร์  
3 ม.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 แชร์  
30 พ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 แชร์  
9 พ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 แชร์  
9 พ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 32 รายการ
เปลี่ยนภาษา