นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 51,465 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
2 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
2 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
27 ธ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
3 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
30 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 44 รายการ
เปลี่ยนภาษา