นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 51,552 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563 71 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.762.78 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา