นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 51,546 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

2 มิถุนายน 2563 6 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.pdf30.24 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา