นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 51,474 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563 7 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf24.73 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา