นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 51,513 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

2 กุมภาพันธ์ 2564 15 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf26.07 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา