นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 51,527 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ม.ค. 64ขออนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสเส้นทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-002 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029 (กม.ที่9+200) ถึงบ้านเนินมะเกลือ แชร์  
14 ม.ค. 64ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสเส้นทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-001 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029 (กม.ที่5+460) ถึงบ้านวังชงโค  แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ 7 แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) แชร์  
1 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) แชร์  
29 มี.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562) แชร์  
4 เม.ย. 61ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา