นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 390 คน

เยี่ยมชม 49,853 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสเส้นทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-001 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029 (กม.ที่5+460) ถึงบ้านวังชงโค

14 มกราคม 2564 51 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
34A19228-A1D8-43FA-8667-DD122CE00A86.jpg128.71 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา